top of page

Tuesday afternoon painting

Public·74 members

((bo=)) Norge mot Kina på nett 21 august 2023


11. mai 2023 — DEBATT: Norge er identifisert som Europas svakeste punkt i Kinas jakt ... Det siste forholdet førte til at EU gikk til sak mot Kina i WTO, ...
Det er altså vanskelig å vite hva Kina faktisk ønsker i sin internasjonale politikk. De er handlekraftige i bruken av økonomiske tvangstiltak, men er svært vage i sine offisielle uttalelser. Dette gjør at Kina må regnes som en ustabil partner for Vesten. Hva kan Europa gjøre? Hva kan Europa gjøre for å finne den rette balansen mellom multilateral frihandel og strategisk autonomi? Det beste forsvaret mot straffesanksjoner er å ha en sterk og motstandsdyktig økonomi, forankret i et samlet og samarbeidsvillig EU. Dette innebærer at Europa er nødt til å sørge for at eurosonen fortsatt er konkurransedyktig og har økonomiske muskler til å stå imot press fra autoritære stater.


For det første er det viktig å kunne si noe om hvorfor dette er en aktuell problemstilling, noe som gjøres ved å forklare hvorfor Kina regnes som en trussel. Det er også vesentlig å kunne si noe om konsekvensene av en frakobling og ringvirkningene av en slik strategi. Forholdet mellom Vesten og Kina i dag Kina har gjort langt mindre for å åpne økonomien for utenlandske varer og konkurranse enn mange i Vesten hadde håpet og forventet. Samtidig har USAs holdninger til Kina blitt svært negative, noe som gjenspeiles i politikken Washington fører. Andre har også skjerpet retorikken og varsomheten overfor Kina, deriblant viktige ledere som Jens Stoltenberg og Emmanuel Macron.


Norge blir med Trump mot Kina – det gir dyrere netthandel 29. apr. 2019 — Norge blir med Trump mot Kina – det gir dyrere netthandel. I dag er netthandelen fra Kina subsidiert med frakt og fritatt for


I Europa har den opprinnelig franske ideen om strategisk autonomi fått ny vind i seilene, nå som et samlet, uavhengig Europa. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg mener også at vi, av sikkerhetshensyn, må være mer varsomme i møte med Kina og andre autoritære regimer. Hans nye mantra om at «frihet er viktigere enn frihandel» runger høyt i Europa. Stoltenberg har rett: Vi kan ikke se på handel mellom stater som utelukkende økonomiske prosjekter, slik som den tyske importen av russisk gass lenge ble sett på av tyskerne selv.


For Vesten må frakobling ses i sammenheng med Kinas strategi overfor vestlige selskaper og regjeringer. Kinas økende bruk av pressmidler og økonomisk tvang i møte med selskaper og regjeringer som retter kritikk mot regimet i Beijing, gir grunn til bekymring. Er det mulig for vestlige land å gjøre seg uavhengige av Kina? Og enda viktigere: Er det fordelaktig, for begge parter, å gjøre dette? Et valg mellom vekst og sikkerhet kan være kostbart for hele verden, men vil trolig være mer kostbart for Vesten enn for Kina. Med et økende omfang av økonomisk press fra Kinas side, også mot EU-land, har det blitt stilt spørsmål om hvorvidt det er fornuftig å gjøre seg mindre avhengig av Kina. Vi må også ta i betraktning om det er mulig å koble seg fra Kina, en stat som er en viktig handelspartner for de aller fleste vestlige land.


For første gang sier PST at Kina står bak et dataangrep 17. juni 2021 — «Kina har aldri deltatt i eller støttet noen i nettangrep, og har alltid resolutt motarbeidet og slått ned på slik oppførsel. Vi er sterkt


Kina - rbnett.no Nettlekkasjer ryster sjakk-VM · Politiker fra Nordmøre raser mot kongen · Fryktet for sikkerheten: DNB droppet idrettens Kina-kameraer · På dette


Det samme er tilfellet for Australia. I stedet for å bøye av for økonomisk press, fant de heller andre markeder å drive handel i. For Litauen var dette enkelt å gjøre, ettersom handelen mellom de to landene ikke var så utbredt. Dette viser at det kan være en fordel for stater å ikke være økonomisk avhengig av uforutsigbare handelspartnere, som Kina har vist seg å være. Bilde 2 viser en oversikt over land Folkerepublikken Kina har utøvet økonomisk tvang mot. Den viser hvilket år dette ble startet og hva som utløste kinesiske represalier.


Debatt, Jens Stoltenberg | Jens hardt ut mot Kina 5. jan. 2023 — - Vi hadde en viktig diskusjon om 5G-nettet i Norge og andre NATO-land. For få år siden mente mange at det utelukkende var et


Frakobling fra Kina – Hva burde vi gjøre? - Civita-notatHandel Er det mulig for vestlige land å gjøre seg uavhengige av Kina? Dette notatet vil se nærmere på hva en frakobling fra Kina vil innebære for Vesten. Publisert: 5. mai 2023 Handelsforbindelsene mellom Vesten og Kina har blitt stadig tettere de siste 20–30 årene. I 2020 ble Kina EUs største handelspartner, en posisjon de tok over fra USA. Handel mellom Kina og vestlige stater er fordelaktig for begge parter og bidrar til økt velstand. Siden Xi Jinping tok over som leder i Kina i 2013, og Donald Trump ble valgt til president i USA i 2016, har forholdet mellom Vesten og Kina surnet. Det er særlig markant i forholdet mellom nettopp USA og Kina, verdens to største økonomiske og militære makter. Vi har, særlig etter Russlands invasjon i Ukraina, sett en geopolitisk dreining, fra et fokus på handel og økonomi, til økt vektlegging av sikkerhetspolitikk og systemkonkurranse.


Urolig for Norge: – Kina bruker dette mot Vesten 5. des. 2022 — Urolig for Norge: – Kina bruker dette mot Vesten. Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) ber regjeringen om å garantere for at


EU innfører sanksjoner mot Kina for første gang på over 30 år 22. mars 2021 — EU har for første gang siden 1989 vedtatt sanksjoner mot Kina. Straks etter svarte Kina med en svarteliste rettet mot europeiske politikere


Kina har økt omfanget av trusler mot og direkte sanksjoner av europeiske selskaper og land. Frysningen av handelsforbindelser til Norge i 2010 regnes som det første tilfellet av slike økonomiske sanksjoner. Et ferskere eksempel er fra 2021, da Kina stanset handelen med Litauen av politiske årsaker, etter at Litauen tillot etablering av en taiwansk ambassade i Vilnius. Kinesisk import av litauiske varer har etter dette blitt redusert med over 80 prosent. Ved å presse og true selskaper som handler med Litauen, forsøker kinesiske myndigheter også å dirigere all handel bort fra Litauen.


Norges viktigste handelspartnere 9. mars 2023 — Eksporten av råolje til Kina falt med 45,5 prosent fra 2021 til 2022. Nedgangen knyttes til omdirigering av den norske råoljeeksporten


Handle fra Kina som privatperson? Slik går du frem. Dette er tenkt mot deg som ønsker å handle fra Kina som privatperson. det er ikke forbudt å kjøpe kopivarer i Norge, det er forbudt å selge dem


Kina Kina tapte på denne tiden flere kriger mot europeere og naboland, Norge etablerte en utenriksstasjon i Beijing i 1919, og denne ble akkreditert


About

Welcome to the group! You can connect with other members, sh...
bottom of page